1. 7129 Ana Stasia & Co

  Bound To See

 2. 3457 Ana Stasia & Co

  I Used To Think

 3. 2882 Ana Stasia & Co

  We Try

 4. 13123 Ana Stasia & Co

  В моём сердце

 5. 6542 Ana Stasia & Co

  Пo утpy

 6. 5734 Ana Stasia & Co

  Служанка

 7. 5803 Ana Stasia & Co

  Я живу Тобой